Hu | Ro

Culori și forme

program de formare avizat de M.E.N. prin adresa nr. 37753/14.11.2018

Perioada: 4, 5, 6 februarie 2019
Locația: Casa Corpului Didactic ”
Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza, jud. Harghita
Formator: Major Melinda
Grup țintă: cadre didactice din ciclul primar și preșcolar care nu au mai participat la acest program (începători)
Durata: 20 ore
Taxa de participare: 100 lei
Nr. locuri: 30