Hu | Ro

Detalii înscriere - Programe Acreditate

ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE

Înscrierea la cursurile acreditate se realizează online și permanent. Odată cu înscreierea numărului de cadre didactice necesare constituirii grupei, se va demara organizarea cursului pentru grupa respectivă, iar cursanții vor fi anunțați despre detalii privind începerea programului.

Alcătuirea grupelor

Programele vor fi organizate la înscrierea a minimum 25 cursanţi.

După constituirea grupei, urmează contactarea formatorilor, a furnizorului sau a locaţiei (dacă este cazul), iar după anunţarea/avizul M.E.N. cu privire la demararea programului, fiecare cadru didactic înscris on-line va fi înştiinţat despre detaliile desfăşurării programului pe adresa de e-mail personală/a unităţii de învăţământ de provenienţă. Cursanţii anunţaţi vor preda la responsabilul de program/ profesorul metodist de la Casa Corpului Didactic un Dosar de înscriere.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

  • Formular de înscriere la programe acreditate
  • Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte apartenenţa la grupul ţintă (funcţia şi specializarea)
  • Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învăţământ pentru conformitate cu originalul:
  • Carte de identitate
  • Diploma/diplomele din care reiese apartenenţa la grupul ţintă
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Contract de şcolarizare (în 2 exemplare) – se va completa la prima întâlnire.

Taxă de participare

Taxa de participare se plăteşte după formarea grupelor şi anunţul oficial al demarării programului, până în prima zi de curs, în contul furnizorului programului/ al Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc. Taxa de participare se poate plăti de către persoana înscrisă sau de către unitatea de învăţământ din bugetul alocat perfecţionării.

Desfăşurarea programului de formare continuă

Programele de formare continuă acreditate se desfăşoară numai în locaţii acreditate, indiferent de domiciliul sau instituţia de provenienţă a cursanţilor.

Atestate de formare continuă

La sfârşitul programului, după evaluarea finală, furnizorul va elibera Atestatul de formare continuă. Preluarea acestora se face personal pe bază de semnătură de la o dată care va fi anunţată ulterior.