PROGRAME AVIZATE DE M.E.N.C.Ș.

 

1. PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU CANDIDAŢII
LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT/TITULARIZARE 2017

2. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII PRIN EXAMENE NAŢIONALE

3. MANAGEMENT ŞI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

4. PREDAREA LIMBII ROMÂNE ÎN GRĂDINIŢELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

5. ABORDĂRI FUNCŢIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ NEMATERNĂ

6. METODE DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ORALE ȘI SCRISE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

7. PERSPECTIVE NOI ÎN PREDAREA LIMBII MAGHIARE

8. PROGRAME ȘCOLARE ȘI MATERIALE DIDACTICE ÎN PREDAREA MODERNĂ A COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ ÎN CICLUL PRIMAR

9. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

10. ELEMENTE DE PLANIFICARE, PROIECTARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CONDIŢII SIMULTANE

11. EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

12. METODE INTERACTIVE DE PREDARE–ÎNVĂŢARE–EVALUARE  CU ACCENT PE EVALUARE

14. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE

15. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI APLICAŢII MULTIMEDIA

16. TABLA INTERACTIVĂ – UTILIZARE OPTIMĂ LA CLASĂ

18. LUMEA VIRTUALĂ – TEHNOLOGIILE DE VIRTUALIZARE

19. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE COLABORARE ON-LINE  TEHNOLOGIA DIN NORI (CLOUD)

20. METODE ŞI TEHNICI DE CUNOAŞTERE A COPILULUI PREŞCOLAR

21. INCLUZIUNEA COPIILOR CU AUTISM ÎN GRĂDINIŢĂ

22. DEPISTAREA ȘI TERAPIA COPIILOR  CU SIMPTOME DE TULBURĂRI DE ÎNVĂŢARE

23. KINETOTERAPIE PENTRU COPII PREŞCOLARI

24. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS

25. PROGRAM DE FORMARE PENTRU DIRIGINŢI

26. CONSILIERE ȘI ORIENTAREA CARIEREI ÎN CADRUL  ORELOR DE DIRIGENŢIE

27. PROVOCĂRILE DIVERSITĂŢII ÎN SALA DE CLASĂ

28. ŞCOALA ŞI FAMILIA-PARTENERI ÎN EDUCAŢIE

29. PEDAGOGIE EXPERIENŢIALĂ – ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE

30. TEATRU DE PĂPUȘI-MIJLOC DE EDUCAŢIE

31. ROLUL BASMULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII  COPILULUI PREŞCOLAR

32. CULORI ŞI FORME – TEHNICI  ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI PLASTICE LA PREȘCOLARI ȘI ELEVI

33. ARTA TRADIŢIONALĂ – PICTAREA MOBILEI II.

34. MODUL DE VIAŢĂ TRADIŢIONAL, ARTA POPULARĂ - TEHNICI ŞI MOTIVE POPULARE FOLOSITE ÎN PICTAREA MOBILEI

35. IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

36. INTERNETUL, SOFTWARE, SITE-URILE DE COMUNICAȚII ȘI APLICAȚII ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBILOR MODERNE


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita