Hu | Ro

5. JOBS – FORMAREA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR

Furnizor: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Bucureşti
Nr. deciziei de acreditare: OMEN 4586/09.08.2017
Categorie: 3
Nr. ore: 48 ore (nr. ore față în față: 24, nr. ore online/e-learning: 24)
Nr. credite profesionale transferabile: 12
Formatori: Formatori acreditaţi în cadrul programului: Feleki Csaba, Mátyás Elisabeta
Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din invățământul preuniversitar
Modul I: Platforma de învățare, metodologie de utilizare
Modul II: Aplicații practice JOBS la clasă

Taxă de participare: 180 lei

Scopul programului: În cadrul acestui program cursanții vor opera cu conceptele specifice abordării învățării centrate pe elev și abordarea prin competențe, vor utiliza instrumentele de învățare online, vor interpreta modalități de proiectare, aplicare, evaluare a activităților de formare și ale strategiilor de instruire. Participanții vor analiza indicatori specifici pieței muncii și vor utiliza instrumente de proiectare a carierei de orientare profesională pe axa angajat – angajator și instrumente legate de muncă și piața muncii.