Hu | Ro

1. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

1.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice debutante, candidaţi pentru susţinerea examenelor de definitivat
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Potrivit recomandărilor M.E.N. nr. 2259/DGISSEP/14.08.2019, în vederea desfăşurării în condiţii optime a examenului naţional de definitivare în învăţământ, programul vine în sprijinul candidaţilor în condiţiile schimbărilor din Metodologia de organizarea şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.
   • Durata: 10 ore
   • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
   • Curriculum-ul programului:
    • Competenţe vizate:
     • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
     • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
     • Aplicarea strategiilor de predare-învăţare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor didactice într-o viziune integratoare;
     • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
     • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
     • Deprinderi de învăţare potrivit specificului examenelor de definitivat şi titularizare;
    • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

1 oră

Proiectarea activităţii didactice

1 oră

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

1 oră

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Portofoliul profesional

1 oră

Analiza programei pentru examenul de definitivat/  titularizare

2 ore

Exerciţii practic-aplicative de rezolvare a posibilelor subiecte de examen

3 ore

Total

10 ore

   •  
  • Calendarul programului: februarie - mai 2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

1.2. Resurse umane

 • Formatori implicați: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ș.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: Péter Kinga Erzsébet, inspector de specialitate I.Ș.J. Harghita, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti C.C.D. Harghita