Hu | Ro

4. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

4.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul gimnazial din unităţile şcolare din judeţul Harghita
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la gimnaziu în anul şcolar 2019-2020, în vederea implementării noului curriculum la gimnaziu, la disciplineleSAU secțiile la care nu se organizează pregătire în programul acreditat CRED (proiectul ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+).
  •  
 • Durata:  16 ore
 • Locaţia:  Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
  •  
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
   • competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific;
   • competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
   • competenţe de evaluare.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Noul curriculum

2 ore

Proiectare

2 ore

Strategii (desfășurare de proces)

10 ore

Evaluare

2 ore

Total

16 ore

 

  • Calendarul programului:  Semestrul I și II al anului școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  proiecte, portofolii 

 

4.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Inspectori școlari de specialitate, metodiști formatori cu certificate de formator
  •  
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita