Hu | Ro

8. EDUCAȚIE TIMPURIE

8.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, puericultori
 • Limba de predare: Limba română, Limba maghiară
 • Justificare:

Prezentul program este propus ca urmare a solicitării din partea Primăriei municipiului Miercurea Ciuc, Centrul Social Creșa privind organizarea de către instituția noastră a unui curs de formare continuă, în baza Art. 49 alin Art. 49 alin. (1) și (2) din HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 13 și Art. 19, alin. (4) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare.

Educaţia timpurie şi cea din anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada în care copiii se dezvoltă rapid. În cazul în care procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil ca pierderile să fie recuperate mai târziu. Acţiunile întreprinse de părinţi şi societate în copilăria timpurie au o influenţă puternică şi de durată asupra progresului individual al copilului.

Luând în considerare unicitatea fiecărui copil, conceptul de educaţie timpurie presupune o abordare holistică a copilului (comprehensivă din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale). O astfel de abordare, pluridisciplinară, înseamnă preocuparea pentru sănătatea, nutriţia, educaţia şi protecţia copilului,  acestui concept îi este adăugat cel de parentalitate, considerând importanţa pe care părintele o are în cercul educaţional, fiind partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – creșă/grădiniță – comunitate fiind una hotărâtoare.

  •  
 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc,
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali în vederea eficientizării procesului observării și cunoașterii copilului de vârsta 1-3 ani
   • Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a copilului preșcolar;
   • Colaborarea cu părinții în vederea educației comune centrată pe copil;
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Principiile educației timpurii

 2 ore

Abordarea globală a copilului și munca în echipă

 10 ore

Educarea și susținerea familiilor pentru dezvoltarea competențelor parentale

12 ore

Evaluare

2 ore

Total

24 ore

   •  
  • Calendarul programului: octombrie-noiembrie 2019
   •  
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

8.2. Resurse umane:

 • Formatori implicați: Márton Adél, inspector şcolar I.Ş.J.Harghita, formator certificat Seria F nr. 0253123, profesori din învățământul antepreșcolar, metodiști ai IȘJ, formator certificat
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita