Hu | Ro

9. IMPORTANȚA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE/CDI,
CA STRUCTURI INFO-DOCUMENTARE

9.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: bibliotecari școlari, responsabili bibliotecă, profesori documentariști CDI
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare:

Programul urmăreşte dezvoltarea capacităţilor info-documentare, manageriale ale bibliotecarilor şcolari. Astăzi, într-un mediu competitiv și într-o continuă schimbare, rolul bibliotecarului şcolar devine mult mai complex. El trebuie să devină un manager, trebuie să fie inspirat, să încerce să aibă o viziune clară asupra viitorului serviciilor de informaţii. Va trebui să posede capacităţi de comunicare, motivare şi leadership şi să asimileze abilităţile manageriale de bază: de organizare, planificare, coordonare, informare, comunicare, marketing, prelucrarea datelor, control.

  •  
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ,”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc și filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • valorificarea aspectelelor managementului în propria activitate
   • planificarea eficientă a activităților potrivit cerințelor info-documentare
   • identificarea surselor financiare pentru îmbogățirea fondului de carte
   • valorificarea eficientă a resurselor disponibile
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE:

TIMP ALOCAT

Serviciile bibliotecilor școlare și CDI, ca structuri info-documentare

4 ore

Managementul activităților: Planificare, Marketing, Coordonare, Organizare

10 ore

Comunicare, motivare şi leadership

6 ore

TOTAL

20 ore

  •  
  • Calendarul programului: semestrul II al anului școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Teorie aplicată prin activități practice motivaționale și comunicative

9.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: 
  Asist. univ. Dr. Gurka Balla Ilona, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea Istorie-Filosofie, științe ale informării și documentării-Biblioteconomie; bibl.I.A. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca), Egyed Daniela, bibliotecar Liceul de Arte „Nagy István” Miercurea Ciuc, formator, certificat Seria G nr. 00310466
 • Responsabil program: Kovács Dorina profesor metodist CCD