Hu | Ro

11. APLICAŢII WEB - RESURSE, COLABORARE ŞI JOC

11.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: Profesori înv. preşcolar, profesori înv. primar, profesori gimnaziu
 • Limba de predare: Limba română
 • Justificare:

Prezentarea unei teme, a unui subiect de învăţare sau prezentarea unui proiect este o provocare pentru fiecare dintre noi, toţi cei implicaţi în educaţie. Folosind aplicaţii web putem crea şi expune o imagine de ansamblu a ceea ce dorim să transmitem; prezentarea este mult mai atractivă şi mai convingătoare. Tot prin utilizarea aplicaţiilor web la clasă sau la grupă facilităm rolul învăţării prin joc sau prin colaborare.

  •  
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/ sau filiale/ Școala Gimnazială ”Sf. Ilie” Toplița
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Utilizarea aplicaţiilor web în crearea de prezentări sau materiale didactice;
   • Utilizarea aplicaţiilor web ca joc sau în activităţile de învăţare;
   • Identificarea resurselor şi platformelor educaţionale de colaborare virtuală;
   • Competențe de comunicare şi colaborare online;
   • Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online;
   • Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație;
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Aplicaţii web utilizate ca joc

 5 ore

Aplicaţii web pentru crearea de prezentări sau materiale didactice

7 ore

Platforme de colaborare  şi resurse educaţionale

 6 ore

Evaluare

2 ore

 Total

20 ore

  •  
  • Calendarul programului: semestrul II al anului școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare de evaluare, evaluare permanentă prin observarea activităţii, portofolii

11.2. Resurse umane:

 • Formator: Antal Cristina prof. înv. preşcolar, Şcoala Gimnazială "Sf. Ilie" Topliţa, formator certificat seria I nr. 00299148
 • Responsabil program: Kovács Dorina - profesor metodist Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc