Hu | Ro

15. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI ELEMENTE DE LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

15.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: directori și directori adjuncți, secretari școlari, contabili
 • Limba de predare: limba română, limba maghiară
 • Justificare:

Cu ocazia inspecțiilor realizate de insectorii școlari s-a constatat că o parte însmnată a directorilor și a directorilor adjuncți nu stăpânesc în suficientă măsură elemente de management financiar și de legislație școlară. Totodată, cu ocazia unor discuții a fost exprimată doleanța acestora de a-și consolida cunoștiințele în acest domeniu.

  •  
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului financiar și a legislației muncii;
   • Aplicarea corectă a legislației din aceste domenii
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Elemente de management financiar

6 ore

Elemente de legislație școlară

8 ore

Dezvoltare instituțională

6 ore

 Total

20 ore

  •  
  • Calendarul programului:  Semestrul I şi II al anului şcolar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

15.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Csuk
  ás Lenvente – contabil șef, Antal Ildikó , Sipos Éva,- ISJ Harghita, Bartolf Hedwig, inspector școlar IȘJ Harghita, formator, certificat Seria E nr. 0028282

  Dumitrescu Tudor consilier juridic, IȘJ Dâmbovița
  •  
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita