Hu | Ro

19. BUCĂTĂRIA VRĂJITOARELOR. ACTIVITĂȚI INTERACTIVE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR NATURII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

19.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori în învățământul primar, institutori, învăţători
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare:

Pentru copilul din clasele primare învățarea se bazează pe descoperire. Învățarea este cu atât mai eficientă cu cât elevul se întâlnește cu situații-problemă care îl motivează, își formulează întrebări, la care caută răspuns. Scopul programului este prezentarea unor activități bazate pe experimente din domeniul fizicii, chimiei, biologiei și geografiei, care oferă elevilor prilejul observării și dezvoltării abilităților necesare perceperii realității, cercetării și înțelegerii unor fenomene din lumea înconjurătoare.

Atitudinea învățătorului influențează profund generația următoare.

Cursul oferă inspirație profesorilor din învățământul primar în vederea valorificării experienței personale a elevilor și dezvoltarea capacității lor de a integra informațiile noi în modele explicative proprii, de a aplica cunoștințele dobândite, de a rezolva probleme simple din viața cotidiană, de a găsi soluții la probleme noi.

  •  
 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Sală de clasă
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   •  
   • planificarea și desfășurarea unor activități interactive bazate pe experimente la disciplina Științe ale naturii
   • abordarea integrată a studiului științelor naturii
   • stimularea interesului copilului față de cunoaștere, cercetare și științele naturii
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese

8 ore

Experimente pentru investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice

10 ore

Rezolvarea unor situații-problemă din viața cotidiană

 4 ore

Evaluare

2 ore

Total

24 ore

  •  
  • Calendarul programului: Semestrul I, II al anului școlar 2019-2020, la sfârşit de săptămână sau în vacanţă.
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

19.2. Resurse umane:

 • Formator implicat:
  Dr. Sárközi Zsuzsa, lector UBB Facutatea de Fizică

  Dr. Szállassy Noémi – lector UBB DPPD,
  Dr. Macalik Kunigunda – lector UBB Facultatea de Biologie și Geologie,
  Dr. Sógor Csilla – lector UBB Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
  •  
 • Responsabil program: 
  Lapohos Annamária
  , inspector IȘJ Harghita

  Erősdi Edit, profesor metodist CCD Harghita