Hu | Ro

22. KINETOTERAPIE PENTRU COPII PREŞCOLARI

22.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personal didactic din ciclul primar şi preşcolar
 • Limba de predare: Limba maghiară, limba română
 • Justificare:

Mișcarea, gimnastica este foarte importantă în menținerea/recâștigarea stării de sănătate. Datorită diferiţilor factori din viața cotidiană (alimentație necorespunzătoare, mișcare puțină, etc.) chiar la vârsta preșcolară apar diferite afecțiuni la nivelul aparatului locomotor. Foarte frecvent întâlnim la copiii mici piciorul plat, diferite afecțiuni ale coloanei vertebrale, ale toracelui, afecţiuni datorate şi poziţiei corporale incorecte. De aceea este foarte importană examinarea clinică frecventă a copiilor, respectiv terapia corespunzătoare.

Metoda Mesés torna (Gimnastica prin poveste) este marcă înregistrată în România. Cu această metodă se lucrează în cazul copiilor cu vârsta preșcolară. La baza acestei metode se află cartea Eltornászott mesék (Povești și gimnastică), apărută în 2006, la Cluj Napoca, la editura Koinónia.

 • Durata: 16 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele
 • Curriculum-ul programului
   •  
  • Competenţe vizate
   • se vor familiariza cu tipuri de afecţiuni locomotorii ale copilului preșcolar
   • vor recunoaşte situaţiile unde se poate interveni/îndruma către specialist
   • îşi vor însuşi exerciţii specifice prevenirii afecţiunilor, corectării problemelor minore la nivelul aparatului locomotor;
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Noțiuni specifice de Kinetoterapie/ educație fizică și sport în grădiniță

2 ore

Psihomotricitatea copilului preșcolar

2 ore

Dezvoltarea corporală a copilului preșcolar

2 ore

Aplicarea diferitelor teste și altor măsurători în evaluarea gradului de dezvoltare a diferitelor capacități psihomotrice, respectiv în examenul clinic al copilului preșcolar

2 ore

Principalele afecțiuni fizice care apar la copii preșcolari/prevenirea și corectarea acestora

8 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: 
  Zona Odorhei: 16-17 aprilie 2020 
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Realizarea unei fișe de observare

22.2. Resurse umane:

 • Formator: Kelemen Zsófia, kinetoterapeut
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita