Hu | Ro

4. EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ DIFERENȚIATĂ ÎN INTERACȚIUNE CU MEDIUL SOCIAL

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
Nr. deciziei de acreditare: OM 5670/18.12.2017
Categorie: 2
Nr. ore: 44 ore

Nr. credite profesionale transferabile: 11

Formatori acreditaţi în cadrul programului
Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preșcolar

Perioada: 6 decembrie 2019 - 31 ianuarie 2020

Scopul programului: Abordarea integrativ-inovativă a noilor paradigme educaţionale în vederea dezvoltării competenţelor necesare cadrelor didactice din învățământul preșcolar în realizarea unor activităţi diferențiate cu copii provenind din mediu social defavorizat, copii cu nevoi educaționale speciale, mediu cultural bilingv.