17. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE


Limba de predare:
Denumirea instituției:
Nume și prenume:
NameIsRequired
Cod numeric personal:
Telefon:
E-mail:
EmailAddrUnvalid

Declar că sunt de acord că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Casa Corpului Didactic – Harghita şi de către persoanele împuternicite ale acesteia precum şi partenerilor Casei Corpului Didactic - Harghita în România / Uniunea Europeană în scopul alcătuirii bazei de date comune ale CCD/IŞJ – HR privind participarea la diferite activităţi de formare şi de perfecţionare profesională. Fac aceasta declaraţie şi îmi exprim consimţământul, cunoscând drepturile de care beneficiez conform Legii 677/2001.

 

Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita