Despre noi

Casa Corpului Didactic din Miercurea Ciuc a fost reînfiinţatã conform Deciziei Nr.151./1990 începând cu data de 1.februarie 1990, cu structura avutã la data desfiinţãrii din 1986. Din acest moment fondul de carte existent la desfiinţare a reintrat în totalitate în posesia Casei. Casa Corpului Didactic funcţioneazã în sediul actual din aprilie 1990. În baza Decretului-Lege Nr.100/1990 si a Hotãrârii Guvernului Nr.940/1990 Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Harghita, la propunerea Comisiei judeţene pentru atribuirea şi schimbarea numelui instituţiilor, hotãrãşte sã atribuie denumirea instituţiei de Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza.

Instituţia noastră:

Prin aceste funcţii Casa Corpului Didactic îşi asigura misiunea de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita