OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

I. PROGRAME AVIZATE M.E.N. – (neacreditate)

Înscriere

Înscrierea la programele neacreditate se realizează on-line. Aici găsiţi şi alte detalii privind programele propuse.

Înscrierea la programele noastre nu este obligatorie, dar din momentul înscrierii contăm pe opţiunea, prezenţa şi seriozitatea Dvs.

Alcătuirea grupelor

Pentru organizarea unui program este nevoie de înscrierea/participarea a 25 cursanţi.

Dacă dintr-o anumită zonă/unitate de învăţământ se înscriu minim 25 cursanţi, activităţile de formare se pot organiza în zonele/unităţile respective, în funcţie de disponibilitatea formatorilor.

Anunţarea personalului didactic despre începerea programelor

În perioada premergătoare începerii cursului, fiecare persoană înscrisă pe site-ul nostru, va fi înştiinţată, despre demararea programului, pe adresa de e-mail specificată la înregistrarea on-line,  (va primi atașat și Formularul de înscriere).
Vor fi anunțate prin e-mail, pe adresele oficiale, și unităţile de învăţământ de la care provine personalul didactic înscris la un anumit program.

Taxă de participare

Taxa de participare include cheltuielile privind desfăşurarea programului. Această taxă poate fi achitată fie de unitatea de învăţământ din bugetul alocat pentru perfecţionarea pregătirii profesionale/dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar, fie de către participant sau din alte surse.

Taxa de participare va fi achitată până la data începerii cursului în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc: RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066, sau la secretariatul instituţiei (în zilele lucrătoare zilnic între orele 8,00–15,00).  Dovada achitării taxei de participare va fi prezentată la curs responsabilului de program/ formatorului.

Programele marcate ** sunt considerate Programe prioritare (în anul bugetar 2017) și sunt finanțate din bugetul alocat I.Ș.J./C.C.D. pentru perfecționarea pregătirii profesionale/dezvoltării profesionale a personalului din sistemul de învățământ conform notei nr. 1542/21.06.2017.

Desfăşurarea activităţilor de formare

La prima activitate a fiecărui program, cursanţii sunt rugaţi să predea responsabilului de program Formularul de înscriere completat, ştampilat și semnat de directorul unității școlare – Anexa 1/ accesibil şi pe site. Prezenţa cursanţilor la activităţile de formare este obligatorie.

Eliberarea Adeverinţelor de participare

La sfârşitul programului cursanţii vor primi Adeverinţe de participare. Dacă acest lucru nu este posibil în momentul finalizării cursului, Adeverinţele de participare vor fi puse în cutiile poştale ale unităţilor de învăţământ de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.

Datele/perioadele de desfăşurare a programelor de formare continuă din aceată Ofertă sunt orientative. Eventualele modificări vor fi anunţate pe site/prin e-mail în timp util.


II. PROGRAME ACREDITATE

Înscriere

Înscrierea la programele acreditate de Ministerul Educaţiei se realizează on-line, prin site-ul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc: http://ccd.eduhr.ro. Aici se găsesc şi detalii despre aceste programe.

Alcătuirea grupelor

Programele vor fi organizate la înscrierea a minim 25 cursanţi.

După constituirea grupei, urmează contactarea formatorilor, a furnizorului sau a locaţiei (dacă este cazul), iar după anunţarea/avizul M.E.N/D.G.M.P. cu privire la demararea programului, fiecare cadru didactic înscris on-line va fi înştiinţat despre detaliile desfăşurării programului pe adresa de e-mail personală/ a unităţii de învăţământ de provenienţă, respectiv pe site. Cursanţii anunţaţi vor preda la responsabilul de program/ profesorul metodist de la Casa Corpului Didactic un dosar de înscriere şi vor plăti taxa de participare la Trezorerie/ secretariatul C.C.D./ furnizorul programului – după caz.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

Formular de înscriere la programe acreditate (accesibil şi pe site - Anexa 2)
Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte apartenenţa la grupul ţintă (funcţia şi specializarea)
Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învăţământ pentru conformitate cu originalul:

Taxă de participare

Taxa de participare se plăteşte după formarea grupelor şi anunţul oficial al demarării programului până în prima zi de curs în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc/ în numerar la secretariatul CCD, sau după caz furnizorului programului. Documentul doveditor plăţii va fi prezentat responsabilului de program/ formatorului. Taxa de participare se poate plăti de către persoana înscrisă sau de către unitatea de învăţământ din bugetul alocat perfecţionării.

Desfăşurarea programului de formare continuă

Programele de formare continuă acreditate se desfăşoară numai în locaţii acreditate, indiferent de domiciliul sau instituţia de provenienţă a cursanţilor.

Atestate de formare continuă

La sfârşitul programului, după evaluarea finală, furnizorul va elibera Atestatul de formare continuă. Preluarea acestora se face personal pe bază de semnătură de la o dată care va fi anunţată ulterior.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita