OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 

I. PROGRAME AVIZATE M.E.N.C.Ş – (neacreditate)

Înscriere

Înscrierea la programele neacreditate se realizează on-line, aici găsiţi şi alte detalii privind programele propuse.

Înscrierea la programele noastre nu este obligatorie, dar din momentul înscrierii contăm pe opţiunea, prezenţa şi seriozitatea Dvs.

Alcătuirea grupelor

Pentru organizarea unui program este nevoie de înscrierea/participarea a 25 cursanţi.

Dacă dintr-o anumită zonă/unitate de învăţământ se înscriu minim 25 cursanţi, activităţile de formare se pot organiza în zonele/unităţile respective, în funcţie de disponibilitatea formatorilor.

Anunţarea personalului didactic despre începerea programelor

Fiecare cadru didactic înscris va fi înştiinţat prin e-mail despre demararea programului la care s-a înscris. Unităţile de învăţământ de la care provine personalul didactic înscris la un anumit program, vor fi anunţate prin e-mail pe adresele oficiale. Aceste informaţii vor fi postate şi pe site-ul instituţiei.

Taxă de participare

Taxa de participare include cheltuielile privind desfăşurarea programului. Această taxă poate fi achitată fie de unitatea de învăţământ din bugetul alocat pentru perfecţionarea pregătirii profesionale/dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar, fie de către participant sau din alte surse.

Taxa de participare va fi achitată până la data începerii cursului în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc: RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066, sau la secretariatul instituţiei (în zilele lucrătoare zilnic între orele 8,00–15,00). Dovada achitării taxei de participare va fi prezentată la curs responsabilului de program/ formatorului.

Desfăşurarea activităţilor de formare

La prima activitate a fiecărui program, cursanţii sunt rugaţi să predea responsabilului de program Formularul de înscriere completat, semnat, ştampilat . Prezenţa cursanţilor la activităţile de formare este obligatorie.

Eliberarea Adeverinţelor de participare

La sfârşitul programului cursanţii vor primi Adeverinţe de participare. Dacă acest lucru nu este posibil în momentul finalizării cursului, Adeverinţele de participare vor fi puse în cutiile poştale ale unităţilor de învăţământ de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.

*Datele/perioadele de desfăşurare a programelor de formare continuă din aceată Ofertă sunt orientative. Eventualele modificări vor fi anunţate pe site/prin e-mail în timp util.

 

II. PROGRAME ACREDITATE

Înscriere

Înscrierea la programele acreditate de Ministerul Educaţiei se realizează on-line, aici se găsesc şi detalii despre aceste programe.

Alcătuirea grupelor

Programele vor fi organizate la înscrierea a minim 25 cursanţi.

După constituirea grupei, urmează contactarea formatorilor, a furnizorului sau a locaţiei (dacă este cazul), iar după anunţarea/avizul M.E.C.Ş/D.G.M.R.S. cu privire la demararea programului, fiecare cadru didactic înscris on-line va fi înştiinţat despre detaliile desfăşurării programului pe adresa de e-mail personală/ a unităţii de învăţământ de provenienţă, respectiv pe site. Cursanţii anunţaţi vor preda la responsabilul de program/ profesorul metodist de la Casa Corpului Didactic un Dosar de înscriere şi vor plăti taxa de participare la Trezorerie/ secretariatul C.C.D.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

Formular de înscriere la programe acreditate (descărcați aici)
Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte apartenenţa la grupul ţintă (funcţia şi specializarea)
Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învăţământ pentru conformitate cu originalul:

Taxă de participare

Taxa de participare se plăteşte după formarea grupelor şi anunţul oficial al demarării programului până în prima zi de curs în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, nr. RO71TREZ35120E330500XXXX, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, C.I.F. 9854066, iar documentul doveditor plăţii va fi prezentat responsabilului de program/ formatorului. Taxa de participare se poate plăti de către persoana înscrisă sau de către unitatea de învăţământ din bugetul alocat perfecţionării.

Desfăşurarea programului de formare continuă

Programele de formare continuă acreditate se desfăşoară numai în locaţii acreditate, indiferent de domiciliul sau instituţia de provenienţă a cursanţilor.

Atestate de formare continuă

La sfârşitul programului, după evaluarea finală furnizorul va elibera Atestatul de formare continuă. Preluarea acestora se face personal pe bază de semnătură de la o dată care va fi anunţată ulterior.


 

I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT (nem akkreditált) PROGRAMOK

 

Beiratkozás

Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Tanügyminisztérium átlal jóváhagyott programjaira a beiratkozás on-line történik az intézmény honlapján: http://ccd.eduhr.ro. Ugyanitt részletek találhatók a programokról, a lebonyolításukkal kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük.

Programjainkra nem kötelező beiratkozni, de a beiratkozás pillanatától minden pedagógus részvételi szándékát tiszteletben tartjuk, és feltétlenül számítunk jelenlétére.

Csoportalakítás

Egy program indításához 25 pedagógus beiratkozására/részvételére van szükség.
Amennyiben egy körzetből/tanintézményből minimum 25 pedagógus iratkozik, a képzőkkel való egyeztetés után a tervezettől eltérő helyszínen is alakulhatnak csoportok .

A résztvevők értesítése

Minden pedagógust e-mailben értesítünk/emlékeztetünk a program indulásáról, amelyre beiratkozott. A hivatalos értesítőt, a program indulásáról, elküldjük az intézmény e-mail címére és a honlapunkra is feltesszük.

Részvételi díj

A részvételi díj a program lebonyolítási költségeit fedezi. Ezt az összeget biztosíthatja a résztvevő tanintézménye a továbbképzési alapból vagy más forrásból. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor ez a költség a résztvevőt terheli.

A részvételi díjat a program indulásáig kell kifizetni az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza számlájára, amelyet a Kincstár csíkszeredai fiókjánál nyitottunk (RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066), vagy az intézményünk titkárságán munkanapokon 8,00 és 15,00 óra között. A kifizetést igazoló dokumentumot a képzés során a programfelelősnek/képzőnek kérjük bemutatni.

A program lebonyolítása

A résztvevőket kérjük, a kitöltötött, aláíratott/lepecsételt Beiratkozási lapot (letölthető innen) hozzák magukkal az első képzési napon.

Tanúsítványok

A program végén a résztvevőknek Tanúsítványt állítunk ki. Ezeket igyekszünk a program zárásakor kiosztani, vagy amikor ez nem lehetséges, akkor a Tanfelügyelőségen, az intézmény postaládájában helyezzük el őket.
 

*Megjegyzés
A programfüzetben megjelenő időpontok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. Az esetleges változásokat a honlapon/ e-mailben közöljük.

 

II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK

Beiratkozás

Az akkreditált programokra a beiratkozás on-line történik, ugyanitt részleteket találnak ezekről a programokról.

Csoportalakítás

Egy program indításához 25 pedagógus beiratkozására/részvételére van szükség.

Amint egy csoport kialakítható, időpontegyeztetés következik a képzővel/képzőkkel, esetleg a programot szolgáltató vagy az akkreditált helyszínt biztosító intézményekkel, aztán a program indulását a Tanügyminisztériumban történő bejelentését/jóváhagyását követően, minden beiratkozott pedagógust, valamint intézményét e-mailben/honlapunkon értesítünk a program indulásának részleteiről. Ezek után kell a Beiratkozási dossziét benyújtani és a részvételi díjat kifizetni.

Beiratkozási dosszié

A résztvevőknek a program indulása előtt össze kell állítaniuk egy Beiratkozási dossziét, amelyet az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanárainál/ programfelelősnél kell leadni, a következő dokumentumokkal:

Részvételi díj

A részvételi díjat a program indulása előtt kell kifizetni az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza számlájára, amelyet a Kincstár csíkszeredai fiókjánál nyitottunk: RO71TREZ35120E330500XXXX, C.I.F. 9854066. A kifizetést bizonyító dokumentumot a program indulása előtt, a Beiratkozási dosszié leadásakor, illetve legkésőbb az első képzési napon a programfelelősnek/képzőnek kell bemutatni. A részvételi díjat kifizetheti a pedagógus, vagy a tanintézmény, a továbbképzési alapból.

A program lebonyolítása

Az akkreditált programokat kizárólag akkreditált helyszíneken szervezhetjük, ezért ezek a programok a jelentkezők lakhelyétől/intézményétól függetlenül csak a megjelölt helyszíneken bonyolíthatók.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita