1. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR IT

 

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Nr. deciziei de acreditare: OMEN nr. 3905/18.07.2014

Nr. ore: 100

Nr. credite profesionale transferabile: 25

Formatori: Dénes Ildikó, Gyarmati Dénes, Miklós Csaba, Pongrácz Timea, Sajgó Ştefan

Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Liceul Tehnologic ”Fogarasy Mihály” Gheorgheni

Liceul Teoretic ”Kemény János” Topliţa

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi personalul didactic auxiliar

Taxă de participare: 300 lei

Scopul programului este dezvoltarea competenţelor profesionale generale ale personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, privind optimizarea activităţii prin integrarea competenţelor IT în activitatea instructiv educativă.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita