2. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN CADRUL ORELOR DE CURS

 

Furnizor: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N. nr. 4600/21.07.2014

Nr. ore: 42

Nr. credite profesionale transferabile: 10

Formatori acreditaţi în cadrul programului

Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Liceul de Artă ”Palló Imre” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, şi liceal), personal didactic auxiliar, personal de conducere, îndrumare şi control (aspiranţi şi în funcţie)

Taxă de participare: 120 lei

Scopul general al programului este dezvoltarea competenţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, legate de formarea competenţelor transversale de comunicare eficientă la elevi.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita