4. INOVARE ȘI SCHIMBARE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR*

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: OM 3114/ 01.02.2016
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Locaţie: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc
Grup ţintă: personalul didactic, personalul de conducere, monitorizare, evaluare şi control  din învăţământul preuniversitar.
Taxă de participare: 400 lei

Disciplinele programului sunt:
Managementul inovării şi schimbării
Politici de marketing
Managementul inteligenţei emoţionale
Managementul timpului şi al priorităţilor
Managementul situațiilor de criză
Management și leadership

*Prețul pachetului de programe acreditate (90 credite profesionale transferabile) furnizat de Asociaţia Egomundi Călăraşi este de 1000 lei.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita