5. METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII - EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR*

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: acreditat prin OM 4475/06.07.2016
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Locaţie: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc
Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Taxă de participare: 350 lei

Disciplinele programului sunt:
Fundamentele comunicării  didactice moderne
Principii și perspective ale curriculumului
Proiectarea didactică eficientă
Metode și tehnici de învățare
Dimensiuni ale didacticii actuale
Diversitatea strategiilor de evaluare

*Prețul pachetului de programe acreditate (90 credite profesionale transferabile) furnizat de Asociaţia Egomundi Călăraşi este de 1000 lei.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita