6. PROFESORUL MODERN – NOI ROLURI ŞI COMPETENŢE. METODELE SCHIMBĂRII

 

Furnizor: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N. nr. 4475/06.07.2016

Nr. ore: 42

Nr. credite profesionale transferabile: 11

Formatori acreditaţi în cadrul programului

Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Liceul de Artă ”Palló Imre” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

Grup ţintă: Personal didactic din învăţământul preuniversitar

Taxă de participare: 120 lei

Scopul general al programului este dezvoltarea unor competenţe transversale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cum ar fi: recunoaşterea şi conştientizarea noilor competenţe şi roluri ale profesorului modern, autocunoaştere profesională şi capacitatea de reflecţie, aplicarea metodelor inovative.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita