2. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

 

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Nr. deciziei de acreditare: acreditat O.M.E.N.C.Ş. nr. 5990/16.12.2015

Nr. ore: 120

Nr. credite profesionale transferabile: 30

Formatori: profesori de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Locaţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita,

Grup ţintă: personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personalul didactic din învăţământul preuniversitar evaluator la examenele de definitivare în învăţământ şi la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice

Taxă de participare: 700 lei

Programul a fost elaborat la solicitarea M.E.C.Ş., este abordarea integrativ-inovativă a noilor paradigme educaţionale în vederea dezvoltării competenţelor necesare cadrelor didactice în realizarea unor activităţi de evaluare.

Prin abordarea teoretică şi aplicaţiile amintite ne propunem ca noţiunile studiate să fie valorificate de către cursanţi într-o manieră responsabilă şi profesionistă în activităţile didactice desfăşurate precum şi în relaţiile lor profesionale curente.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita