3. Eficientizarea managementului instituțiilor de învăţământ preuniversitar*

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi

Nr. deciziei de acreditare: O.M. nr. 3114/01.02.2016

Categoria 1

Nr. credite profesionale transferabile: 30

Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar

Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Grup ţintă: Personal didactic de predare şi personal de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

Disciplinele programului sunt:

 • Managementul organizației școlare
 • Managementul integrării resurselor umane
 • Comunicarea în managementul educational
 • Eficientizarea managementului calității
 • Managementul carierei și progresului profesional
 • Planificarea, promovarea și desfășurarea activităților dintr-un proiect

 

4. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învăţământ preuniversitar*

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi

Nr. deciziei de acreditare: acreditat, O.M. 3114/01.02.2016

Categoria 1

Nr. credite profesionale transferabile: 30

Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar

Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Grup ţintă: Personal didactic de predare şi personal de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

Disciplinele programului sunt:

 • Managementul inovării şi schimbării
 • Politici de marketing
 • Managementul inteligenţei emoţionale
 • Managementul timpului şi al priorităţilor
 • Managementul situațiilor de criză
 • Management și leadership

 

5. Metodica predării – învățării - evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar*

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi

Nr. deciziei de acreditare: O.M. 4475/06.07.2016

Categoria 1

Nr. credite profesionale transferabile: 30

Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar

Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Disciplinele programului sunt:

 • Fundamentele comunicării  didactice moderne
 • Principii și perspective ale curriculumului
 • Proiectarea didactică eficientă
 • Metode și tehnici de învățare
 • Dimensiuni ale didacticii actuale
 • Diversitatea strategiilor de evaluare

 

* Prețul pachetului de 90 CPT este 1000 lei.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita