9. Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a**

Furnizor: Casa Corpului Didactic Brăila

Nr. deciziei de acreditare: O.M. nr. 4586/09.08.2017

Categorie 1

Nr. ore: 60

Nr. credite profesionale transferabile: 15

Formatori acreditaţi în cadrul programului

Locaţie: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Grup ţintă: Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar

Scopul programului este abilitarea cadrelor didactice care predau Informatică și TIC la clasa a V-a în anul școlar 2017-2018 în vederea implementării noului curriculum la gimnaziu.

**Taxă de participare: Program prioritar în anul bugetar 2017) finanțat din bugetul alocat I.S.J./C.C.D. pentru perfecționarea pregătirii profesionale/dezvoltării profesionale a personalului din sistemul de învățământ conform notei nr. 1542/21.06.2017


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita