PROGRAME AVIZATE DE M.E.N.

2017 - 2018

 

1. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

2. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

3. PROGRAM DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII PRIN EXAMENE NAŢIONALE

4. PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE CARE EFECTUEAZĂ INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

5. PREDAREA LIMBII ROMÂNE ÎN GRĂDINIŢELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

6. METODE DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ORALE ȘI SCRISE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

7. ABORDĂRI APLICATIVE ALE NOII PROGRAME DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

8. NOILE PROGRAME ȘCOLARE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLILE ȘI SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

9. ELEMENTE DE PLANIFICARE, PROIECTARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CONDIŢII SIMULTANE

10. METODE ŞI TEHNICI DE CUNOAŞTERE A COPILULUI PREŞCOLAR

11. INTERNETUL, SOFTWARE, SITE-URILE DE COMUNICAŢII ȘI APLICAŢII ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A LIMBILOR MODERNE

12. SOLUȚII MODERNE PENTRU PEDAGOGI INOVATIVI

13. DEPISTAREA ȘI TERAPIA COPIILOR CU SIMPTOME DE TULBURĂRI DE ÎNVĂŢARE

14. UTILIZAREA TERAPIEI PRIN MUZICĂ PENTRU REABILITAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

15. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

16. CUNOAȘTEREA ȘI APLICAREA LEGISLAȚIEI ȘCOLARE

17. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE

18. TABLA INTERACTIVĂ – UTILIZARE OPTIMĂ LA CLASĂ

19. INFORMATICĂ INTERACTIVĂ

20. IDEI ŞI APLICAŢII ÎN ACTIVITATEA DE DIRIGINTE

21. ȘCOALA ȘI FAMILIA-PARTENERI ÎN EDUCAȚIE

22. CONSILIERE ȘI ORIENTAREA CARIEREI ÎN CADRUL ORELOR DE DIRIGENŢIE

23. PEDAGOGIE EXPERIENŢIALĂ – ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE

24. TEATRU DE PĂPUȘI-MIJLOC DE EDUCAŢIE

25. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ARTA ACTORULUI

26. CULORI ŞI FORME – TEHNICI ÎN PREDAREA EDUCAŢIEI PLASTICE LA PREȘCOLARI ȘI ELEV

27. DESENUL COPILULUI – OGLINDA PERSONALITĂŢII

28. ARTA TRADIŢIONALĂ – PICTAREA MOBILEI II.

29. CONSTITUIREA COLECTIVULUI /APARTENENȚA LA GRUP - TEAM-BUILDING

30. FORMARE DE BAZĂ ÎN PRACTICI RESTAURATIVE

31. COPILUL HIPOACUZIC-PERSPECTIVE, POSIBILITĂȚI - TERAPIA NATURAL VERBALĂ

32. MIȘCAREA IMITATIVĂ, IMPROVIZAȚIA ȘI BALETUL ÎN PROCESUL DE FORMARE A ABILITĂȚILOR MOTORII ȘI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPIILOR PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita