2. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII PRIN EXAMENE NAŢIONALE

 

2.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice, evaluatori la examenele naţionale

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N.C.Ş., nr. 42299/19.09.2016, programul se adresează cadrelor didactice care fac parte din comisiile de evaluare a învăţării la disciplinele din programele de examene naţionale din învăţământul preuniversitar.

 • Durata: 16 ore

 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale

 • Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:

   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;

   • Elaborarea instrumentelor de evaluare;

   • Folosirea unei game variate de metode de evalure;

   • Cuantificarea, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unei evaluări.

  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Examene naţionale - metodologii

4 ore

Metode, instrumente de evaluare

4 ore

Tipuri de itemi

2 ore

Operaţiile evaluării- măsurarea, aprecierea, decizia

3 ore

Deontologia evaluării

3 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu alcătuit din proiectele realizate pe parcursul programului

2.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.S.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita

 • Responsabili program: inspectori şcolari I.Ş.J., Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti C.C.D. Harghita

2.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe

 • Taxă de participare: 50 lei, program susţinut de M.E.N.C.Ş.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita