3. MANAGEMENT ŞI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

3.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: responsabilii cu formarea continuă din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Harghita

 • Justificare:

Activitatea de informare referitoare la oportunităţile de dezvoltare a carierei trebuie să se realizeze de-a lungul întregii vieţi: în stadiul iniţial al orientării şcolare şi profesionale, cât şi pe parcurs dar şi după ce cadrul didactic a finalizat un stagiu de formare profesională.

 • Durata: 12 ore

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Definirea conceptelor şi a termenilor cheie referitori la cariera didactică şi evoluţia în cariera didactică;

   • Identificarea etapelor de evoluţie în cariera didactică;

   • Definirea cadrului legal referitor la cariera didactică şi evoluţia în cariera didactică;

   • Descrierea principalelor proceduri referitoare la susţinerea examenelor care marchează cariera şi evoluţia în cariera didactică.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Consilierea şi managementul carierei didactice - Delimitări conceptuale – cariera didactică, motivaţia pentru cariera didactică, managementul carierei

2 ore

Teorii şi modele ale dezvoltării şi managementului carierei; Teoria stadiilor de dezvoltare vocaţională

2 ore

Consilierea carierei; Mecanismele deciziei pentru carieră

Planul de carieră

2 ore

Cariera didactică – Vocaţie sau întâmplare?

Evoluţia în cariera didactică

2 ore

Legislaţie şi deontologie profesională

2 ore

Evaluare

2 ore

Total

12 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare: proiecte de carieră, portofolii

3.2. Resurse umane

 • Formatori: Erőss Piroska – inspector dezvoltare resurse umane – I.Ş.J. Harghita, Kovács Dorina, Erősdi Edit profesori metodişti, Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

3.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi: 25/ 1 grupă

 • Program susţinut de M.E.N.C.Ş.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita