6. METODE DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ORALE ȘI SCRISE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 

6.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de Limba și literatura română

 • Limba de predare: Limba română

 • Justificare:

Tudor Vianu spunea “Cuvântul este sunet și culoare, e mesagerul gândului uman”. Viața modernă pune elevul în diferite situații de comunicare, iar competențele vizate de Curriculumul școlar sunt în concordanță cu nevoile acestuia. Cursul propune metode de abordare novativă a momentelor de comunicare orală și scrisă, metode de activizare a elevilor. Temele propuse vor ajuta profesorul să ofere elevului posibilitatea să înțeleagă, să aplice și să folosească cunoștințele dobândite în timpul orelor de română în situații de viață reală.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților individuale/de grup, scopului și tipului lecției;

   • Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;

   • Capacitatea de a folosi metode interactive în cadrul actului educațional;

   • Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare;

   • Conceperea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de învăţare.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Introducere – Tipuri de metode folosite în cadrul orelor de limbă și literatură română

2 ore

Metode și tehnici folosite pentru eficientizarea comunicării orale

2 ore

Strategii ale gândirii critice

3 ore

Metode și procedee folosite în activitățile de comunicare scrisă. Producerea unui text scris-literar și nonliterar

4 ore

Strategii și mijloace moderne de evaluare

2 ore

Exerciții

5 ore

Evaluare

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: noiembrie 2016/ martie 2017
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionar de evaluare, portofoliu

6.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Bandas Luminiţa, profesor Şcoala Gimnazială ”Nagy Imre” Miercurea Ciuc

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

6.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Taxă de participare: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita