7. PERSPECTIVE NOI ÎN PREDAREA LIMBII MAGHIARE
 

7.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de Limba şi literatura maghiară

 • Limba de predare: limba maghiară

 • Justificare:

Participanţii, profesori de limba şi literatura maghiară, se vor familiariza cu noi metode de dezvoltare a competenţelor de învăţare, cu accent pe înţelegerea şi crearea de texte, pe comunicare, pe cooperare, pe folosirea tehnicilor de dezbatere. 

 • Durata: 24 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Calendarul programului: 19-21 aprilie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu

7.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Pethőné Nagy Csilla, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázimum és Szakközépiskola, Pécs

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist C.C.D. Harghita

7.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Program realizat în colaborare cu, şi finanţat de U.C.D.M.R.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita