8. PROGRAME ȘCOLARE ȘI MATERIALE DIDACTICE ÎN PREDAREA MODERNĂ A COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ ÎN CICLUL PRIMAR

8.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori pentru învăţământul primar, secţia maghiară

 • Limba de predare: Limba maghiară

 • Justificare:

Noile programe școlare de Limba şi literatura maghiară propun un model comunicativ-funcţional la nivelul studierii limbii şi literaturii materne. Acest model presupune dezvoltarea integrală a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă. Acest model comunicativ-functional, cu toate implicațiile lui metodologice si de continut este o provocare reală pentru profesorii prin aplicarea noilor tehnici de înţelegere şi prelucrare a textului (parcurgere, prezicere, activarea cunoştinţelor anterioare, sinteză, citire selectivă etc.), cu ocazia citirii unor texte diferite ca formă şi tip. In acest context prezentul modul reprezintă un conspect al principalelor probleme ce pot apare din confrontarea cerințelor modelului comunicativ-funcţional cu conținuturile și metodele tradiționale ale predării limbii și literaturii maghiare.

Totodată cursanţii se vor familiariza cu tehnici si metode de prelucrarea şi interpretarea variată a diferitelor tipuri de texte şi genuri literare în ciclul primar, dezvoltând empatia şcolarilor, prin dobândirea experienţelor de prelucrare legate de formele literare simple, prin descopeririea formelor de exprimare literară, a particularităţilor de stil şi structură.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” din Miercurea Ciuc, jud Harghita sau în alte locaţii, în funcţie de numărul de înscrieri

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • utilizarea unui limbaj ştiinţific adecvat;

   • receptivitate la analiza şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite în cadru curricular şi extracurricular;

   • capacitatea de alegere adecvată a textelor funcţionale, literare și informative de către învățători, ținând cont de caracteristicile de vârstă ale elevilor din diferite clase ale ciclului primar ;

   • observarea caracteristicilor textelor literare şi non-literare, observarea unei teme date în texte literare şi non-literare;

   • dezvoltarea lexicului elevilor;

   • dezvoltarea capacității de a crea interacțiuni sociale în raport cu textele citite.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Introducere: cunoașterea centrată pe predarea gramaticii, capacitatea dezvoltării limbajului; Interpretarea conținutului curriculumului schimbat

4 ore

Abordarea predării-învățării-evaluării la orele de limba maghiară din perspectiva pedagogiei constructiviste

6 ore

Funcţia de expresivitate şi transmitere a modelării de limbă şi conţinut

2 ore

Ortografia limbii, ca parte din cultură comportamentală

2 ore

Activități individuale, în perechi, pe grupe și în echipe: secvențe ale unor scenarii didactice, situații de învățare și evaluarea acestora (accent pe co- și autoevaluare)

5 ore

Dezbateri asupra unor filme video vizionate

1 oră

Total

20 ore

 • Calendarul programului:

21-23 oct. 2016 – Miercurea Ciuc,

28-30 oct. 2016 – Odorheiu Secuiesc,

25-27 noi. 2016 – Gheorgheni,

20-22 ian. 2017 – Cristuru Secuiesc.

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: produsele cursanților, postere, fișe de lucru, drafturi, portofoliu, bilet de ieșire

8.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Kocsis Annamária – inspector școlar, I.Ș.J. Covasna,

Galaczi Hajnalka – inspector școlar, I.Ș.J. Harghita

Kerekes Izabella – Liceul Teoretic ”Nagy Mózes” Târgu Secuiesc
Vollancs Szidónia – Școala Gimnazială ”Petőfi Sándor” Târgu Secuiesc

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

8.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 100

 • Taxă de participare: 50 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita