9. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
 

9.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: directorii şi directorii adjuncţi care au o experienţă în management mai mică de 5 ani

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

În ultima vreme, în judeţul nostru nu au fost organizate formări continue gratuite în domeniul managementului educaţional, fapt ce a condus ca numai o parte a personalului de conducere a unităţilor de învăţământ să poată participa la asemenea formări; ca urmare a organizării concursului pentru directori şi directori adjuncţi din învăţământul preuniversitar, vor exista unităţi de învăţământ cu personal de conducere nou în funcţie, care nu are încă experienţa necesară pentru a putea face faţă cu uşurinţă atribuţiilor manageriale. Elementele de management care vor fi achiziţionate prin această formare vor constitui un sprijin pentru iniţierea activitatăţii lor manageriale.

 • Durata: 20 ore

 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii îşi vor dezvolta:

   • Competenţe în vederea asigurării standardelor de performanţă şi calitate în învăţământul preuniversitar prin actualizarea unor cunoştinţe privind funcţiile şi stilurile manageriale;

   • Flexiblitate faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale;

   • Abilităţi specifice procesului managerial.

  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Funcţii şi stiluri manageriale

4 ore

Elaborarea documentelor manageriale

4 ore

S.C.M.I.

4 ore

Aplicaţii – elaborarea documentelor

6 ore

Evaluare

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul I şi II al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu

9.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: Bartolf Hedwig, Erőss Piroska, inspectori şcolari I.S.J. Harghita;

 • Responsabili program: Bartolf Hedwig, I.S.J. Harghita, Burus-Siklódi Botond, director C.C.D. Harghita

9.3. Criterii economice:

 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Program susţinut de I.Ş.J. Harghita


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita