11. EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 

11.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învăţători

 • Limba de predare: Limba română

 • Justificare: Evaluarea prin calificative - o paradigmă a evaluării care necesită aprofundare.

 • Durata: 16 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc şi zona Topliţa

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Dezvoltarea capacitatăţii de evaluare;

   • Stabilirea strategiilor de evaluare;

   • Utilizarea diverselor instrumente de evaluare în ciclul primar.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Evaluarea şcolară. Funcţii şi strategii evaluative

2 ore

Evaluarea de tip descriptiv. Descriptori de performanţă. Calificativul

2 ore

Operaţiile evaluării- măsurarea, aprecierea, decizia

3 ore

Metode, tehnici şi instrumente de evaluare

3 ore

Demersuri aplicative. Tipuri de itemi şi probe de evaluare

4 ore

Evaluare

2 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: martie-aprilie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

11.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Mîndru Elena, inspector şcolar, ISJ Harghita

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

11.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 20/1 grupă

 • Program susţinut de I.Ş.J. Harghita


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita