12. METODE INTERACTIVE DE PREDARE–ÎNVĂŢARE–EVALUARE
CU ACCENT PE EVALUARE
 

12.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învăţători, profesori

 • Limba de predare: Limba maghiară

 • Justificare:

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou şi important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. Metodele alternative de evaluare conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea interrelaţionării şi colaborării dintre elevi.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Stimularea implicării active în sarcina didactică

   • Stimularea iniţiativei pentru o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor

   • Asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare

   • Valorificarea şi stimularea potenţialului creativ şi a originalităţii

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Metode interactive de predare învăţare

4 ore

Metode bazate pe acţiune - operaţionale

4 ore

Înţelegerea textului scris - strategii de lectură

4 ore

Metode alternative de evaluare

4 ore

Valenţele formative ale metodelor alternative de evaluare

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: 27-29 ianuarie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

12.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Dr. Csíkos Csaba, Dr. Steklács János, Dr. Korom Erzsébet, profesori universitari Ungaria

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

12.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă

 • Program organizat în colaborare cu, şi finanţat de U.C.D.M.R.


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita