13. NOŢIUNI ANTREPRENORIALE
 

13.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de educaţie antreprenorială, profesori de discipline tehnice, diriginţi

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Pentru a se familiariza cu noţiunea de antreprenoriat şi a cunoaşte demersurile înfiinţării unei firme în viaţa reală, este strict necesară cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă un viitor antreprenor, care a terminat recent şcoala şi vrea să se încadreze pe piaţa muncii. (În cazul înserării unui text din alt document recomandăm Edit->Paste special->Unformated text, pentru menţinerea setărilor stabilite)

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Capacitatea de a identifica criteriile, abilităţile şi avantajele fundamentale legate de activitatea antreprenorială;

   • Capacitatea de a autoevalua abilităţile antreprenoriale;

   • Capacitatea de a aplica dispoziţii legale în materie de practici comerciale;

   • Dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor personale (flexibilitate, spirit critic, creativitate, iniţiativă);

   • Utilizarea tehnicilor de coaching (îndrumare, motivare, consiliere) în activitatea curentă dint-o firmă.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Concepte, modalităţi noi despre program

3 ore

Caracteristicile programului

3 ore

Cunoştinţe privind iniţierea unei afaceri şi demersurile înfiinţării unei firme, prin metoda interactive firma de exerciţiu

6 ore

Cunoştinţe minimale de contabilitate, operaţii economice şi resurse umane

6 ore

Evaluare

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: semestrul al II-lea al anului şcolar 2016/2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare de evaluare, portofolii

13.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Kedves Mónika, Inspector şcolar ISJ Harghita

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

13.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Taxă de participare: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita