14. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE
 

14.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar text

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

În context naţional se constată existenţa unor dificultăţi în atragerea fondurilor cu finanţare europeană, procentul fondurilor atrase din totalul disponibil în cadrul programelor fiind foarte mic. Una dintre cauzele acestei situaţii este constituită de faptul că personalul angajat în instituţii, cu atribuţii în domeniul atragerii fondurilor, nu deţine în mod satisfăcător specializarea şi abilităţile necesare atragerii de fonduri. Cea mai importată alocare financiară din partea UE până acum este previzionată a se face în perioada 2014–2020, motiv pentru care este imperativ să formăm personal calificat în domeniul managementului de proiect, mai ales în contextul specific al noilor programe de finanţare propuse în cadrul protocoalelor cu instituţiile europene.

 • Durata: 16 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D. dacă majoritatea participanţilor vor fi dintr-o zonă geografică anume

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Dobândirea de cunoştinţe privind conceperea unui proiect;

   • Dezvoltarea abilităţilor necesare elaborării unui proiect, completarea unei cereri de finanţare, actualizarea informaţiilor referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;

   • Familiarizarea cu etapele derulării unui proiect prin valorificarea exemplelor de bune practici;

   • Dezvoltarea abilităţilor necesare implementării, evaluării şi monitorizării unui proiect;

   • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Prezentare generală

1 oră

Etapele elaborării unui proiect

1 oră

Surse de finanţare şi specificul lor

1 oră

Structura unui proiect

1 oră

Obiectivele generale, obiectivele specifice, grupul ţintă

1 oră

Rezultate, impact, activităţi

1 oră

Multiplicarea, diseminarea

1 oră

Buget

1 oră

Aplicaţii practice: scrierea concretă a unui proiect Erasmus+

8 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: Semestrul I şi II al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu – scrierea unui proiect Erasmus+

14.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Panaite Aurora-Antonia, inspector de specialitate I.S.J

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

14.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe

 • Taxă de participare: 65 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita