15. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI APLICAŢII MULTIMEDIA
 

15.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, învăţători

 • Limba de predare: Limba română

 • Justificare:

Prezenţa calculatorului în clasă şi utilizarea acestuia ca mijloc educaţional nu mai este o noutate dar aplicaţiile multimedia care vin în sprijinul cadrului didactic sunt din ce în ce mai captivante. Generaţiile care sunt acum în grădiniţă şi în şcoala primară folosesc deja aplicaţii. Dascălul trebuie să vină în întâmpinarea acestui fapt şi devine creator de film, îşi ilustrează lecţiile, este ajutat în reprezentarea a ceea ce doreşte să transmită, comunicarea devine mai eficientă iar până la colaborare nu mai e decât un pas.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János Miercurea Ciuc şi/ sau filiale ale C.C.D.

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Utilizarea unor aplicaţii multimedia simple pentru crearea materialelor didactice;

   • Folosirea calculatorului pentru înlesnirea comunicării on-line ;

   • Cunoaşterea şi folosirea aplicațiilor de colaborare on-line.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Prezentarea unor aplicaţii multimedia precum: Windows Movie Maker, Padlet, Voki, Jigsaw planet, Glogster

4 ore

Aplicaţii folosite în colaborări

2 ore

Utilizarea calculatorului şi a aplicaţiilor multimedia

12 ore

Evaluare

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: aprilie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofoliu

15.2. Resurse umane:

 • Formator: Antal Cristina, profesor învăţământ preşcolar – Şcoala Gimnazială ”Sfântu Ilie” Topliţa

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

15.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25

 • Taxă de participare: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita