17. INFORMATICĂ INTERACTIVĂ
 

17.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori (indiferent de specialitate)

 • Limba de predare: limba maghiară

 • Justificare:

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să utilizeze instrumentele de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare– învăţare–evaluare. Contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chiar şi profesorii care sunt captivi ai metodelor pedagogice clasice vor trebui să se familiarizeze cu noile tehnologii. Într-un timp scurt, prezenţa la catedră a unui profesor fără competenţe TIC va fi greu de conceput.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: laboratorul de informatică - Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Folosirea calculatorului și a internetului în procesul de predare, învăţare și evaluare;

   • Crearea lecțiilor interactive și a testelor online: prezi, cloudschool, seesaw, wizer.me, redmenta, peggo, learningapps, beethebest, etc.;

   • Folosirea aplicațiilor GoogleDocs (documente, foi de calcul, prezentări, formulare), Gmail, Drive, Blogger, etc.;

   • Realizarea unui video din imagini folosind Youtube;

   • Prelucrarea imaginilor cu Paint, Paint.Net, Gimp;

   • Folosirea funcţiilor de bază ale tablei interactive de tip SmartBoard și crearea unei lecții interactive cu Smart NoteBook.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Calculatorul și internetul

2 ore

Lecții interactive și teste online

6 ore

E-mail și documente online

4 ore

Crearea unui video

4 ore

Tabla interactivă

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Trimestrul II. al anului şcolar 2016-2017, la sfârşit de săptămână sau în vacanţă

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

17.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Vad Zoltán, profesor de informatică, instructor CISCO – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

17.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă

 • Taxă de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita