21. INCLUZIUNEA COPIILOR CU AUTISM ÎN GRĂDINIŢĂ
 

21.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, profesori în învăţământul preşcolar

 • Limba de predare: limba maghiară

 • Justificare:

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu, un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.

În învăţământul de masă sunt şcolarizaţi şi copii cu autism. Educatoarele găsesc soluţii pentru integrare în mod spontan, dar nu întotdeauna se cunosc nevoile individuale ale acestor copii.

Educatoarele nu au suficiente cunoştinţe psihopedagogice pentru a face faţă în mod profesional acestei situaţii.

Prezentul program îşi propune să ajute educatoarele în înţelegerea copilului cu autism, să utilizeze metode de evaluare individuală, să adapteze mediul – sala de grupă, programa şi metodele la nevoile acestor copii.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

La sfârşitul programului participanţii:

 • vor cunoaşte aspecte legate de educaţia incluzivă, şcoala incluzivă, politicile incluzive, cultura şcolară incluzivă şi adpecte legate de legislaţia privind incluziunea şcolară;

 • vor cunoaște particularităţile autismului;

 • vor cunoaște metodele de evaluare individuală care pot fi folosite în grădiniţă;

 • vor cunoaște posibilităţile de adaptare a mediului de învăţare, adaptarea programei;

 • vor cunoaște căile și metodele de dezvoltare a personalităţii copilului cu autism;

 • vor fi capabili să elaboreze sarcini didactice diferenţiate pentru copii cu autism;

 • vor fi capabili să colaboreze cu specialişti în evaluarea şi monitorizarea dezvoltării copiilor cu autism.

 • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Educaţia incluzivă

2ore

Bazele autismului

2 ore

Metodele de evaluare a copiilor cu TSA în grădiniţă

1 oră

Adaptarea mediului și programei

9 ore

Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate

1 ore

Evaluare curs

1 oră

Total

20 ore

 • Calendarul programului: semestrul al II-lea.

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu (pregătirea orarului cu pictograme, elaborarea sarcinilor didactice pentru două activităţi experienţiale.)

21.2. Resurse umane:

 • Formator: Péter Edit, profesor învăţământ primar şi preşcolar, Grădiniţa ”Villanytelep” Odorheiu Secuiesc

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

21.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Taxă de participare: 50 lei (Program în colaborare cu U.C.D.M.R.)


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita