23. KINETOTERAPIE PENTRU COPII PREŞCOLARI
 

23.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori în învățământul preșcolar

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Mișcarea, gimnastica este foarte importantă în menținerea/recâștigarea stării de sănătate. Datorită diferiţilor factori din viața cotidiană (alimentație necorespunzătoare, mișcare puțină, etc.) chiar la vârsta preșcolară apar diferite afecțiuni la nivelul aparatului locomotor. Foarte frecvent întâlnim la copiii mici piciorul plat, diferite afecțiuni ale coloanei vertebrale, ale toracelui, afecţiuni datorate şi poziţiei corporale incorecte. De aceea este foarte importană examinarea clinică frecventă a copiilor, respectiv terapia corespunzătoare.

Metoda Mesés torna (Gimnastica prin poveste) este marcă înregistrată în România. Cu această metodă se lucrează în cazul copiilor cu vârsta preșcolară. La baza acestei metode se află cartea Eltornászott mesék (Povești și gimnastică), apărută în 2006, la Cluj Napoca, la editura Koinónia.

 • Durata: 20 ore

 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D.

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii:

   • se vor familiariza cu tipuri de afecţiuni;

   • vor recunoaşte situaţiile unde se poate interveni/îndruma către specialist;

   • îşi vor însuşi exerciţii specifice prevenirii afecţiunilor, corectării problemelor minore la nivelul aparatului locomotor.

  • Planificarea modulelor tematice

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Noțiuni specifice de Kinetoterapie/educație fizică și sport în grădiniță

2 ore

Psihomotricitatea

2 ore

Dezvoltarea corporală a copilului preșcolar

4 ore

Aplicarea diferitelor teste și altor măsurături în evaluarea gradului de dezvoltare a diferitelor capacități psihomotrice, respectiv în examenul clinic al copilului preșcolar

2 ore

Principalele afecțiuni fizice care apar la copii preșcolari/prevenirea și corectarea acestora

10 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: 2,3,4 noiembrie 2016 – Miercurea Ciuc, aprilie 2017 – Odorheiu Secuiesc

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu, test de evaluare

23.2. Resurse umane

 • Formator: Kelemen Zsófia, kinetoterapeut

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C.C.D. Harghita

23.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi: 50/ 2 grupe

 • Taxă de participare: 50 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita