24. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS
 

24.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învățători/profesori

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Ca disciplină opţională urmărește promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos;

Acest curs are ca scop promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv formarea unui stil de viaţă sănătos. Dezvoltarea personală a elevului, respectiv autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine, controlul stresului, prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc şi/sau filiale

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Cunoștințele asupra unor noțiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate;

   • Identificarea modificărilor organismului la pubertate;

   • Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate;

   • Aplicarea regulilor de igienă personală şi igienă a mediului;

   • Luarea deciziilor responsabile în situaţii de ameninţare a stării de sănătate;

   • Rezolvarea situaţiilor problemă privind sănătatea şi mediul.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Noţiuni despre igiena personală

2 ore

Sănătatea mediului

5 ore

Sănătate mintală

4 ore

Sănătatea alimentaţiei

5 ore

Sănătatea reproducerii şi a familiei

3 ore

Evaluare

1 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

24.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Mănică Livia, profesor Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea Ciuc, Hégető Katalin, profesor Şcoala Gimnazială ”József Attila” Miercurea Ciuc

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

24.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe

 • Taxă de participare: 65 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita