27. PROVOCĂRILE DIVERSITĂŢII ÎN SALA DE CLASĂ

 

27.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice de toate specialităţile care

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

În județul Harghita se monitorizează circa 700-1000 de elevi cu CES. În cazul acestor elevi se impune adaptarea curriculumului la posibilitățile lor. Adaptarea poate fi elaborată numai de cadrele didactice care cunosc cerinţele programei, respectiv posibilitățile elevului și cele proprii. În pregătirea pedagogică a profesorilor, munca cu cazurile specifice este o temă puțin abordată. Acest curs de perfecționare se dorește a fi o acoperire a lacunelor din acest domeniu specific. )

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D.

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Profesionale: cognitive, functional/acționale: cadrul didactic va fi capabil să proiecteze, realizeze, evalueze confident procesul educațional conform curriculumului adaptat, să soluționeze problemele specifice, să comunice flexibil;

   • Complementare: (de consiliere): cadrul didactic va recunoaște specificul problemelor cu care se confruntă un elev cu cerințe speciale;

   • Transversale: cadrul didactic se va strădui să recunoască și să respecte diversitatea;

   • De conducere: cadrul didactic va folosi tehnici creative, de inovare în conducerea clasei;

   • Dobândite prin program: cadrul didactic va aplica cunoștințele, atitudinile necesare în activitatea de consiliere a elevilor.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Cauzele tulburărilor de învăţare şi manifestarea lor în procesul de învăţare

2 ore

Evaluarea psihopedagogică-baza adaptării curriculare

2 ore

Studii de caz

4 ore

Strategii și tehnici didactice specifice

6 ore

Strategii de proiectare și elaborare a curriculumului adaptat

4 ore

Evaluarea elevilor pe baza curriculumului adaptat

2 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Trimestrul I-II al anului bugetar 2017, la sfârşit de săptămână

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: realizarea unui plan de adaptare curriculară personalizată, interviu

27.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Bartha Dalma; Kui Eszter-Enikő, C.J.R.A.E. Harghita, Miercurea Ciuc

 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist, C. C. D. Harghita

27.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă

 • Taxă de participare: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita