29. PEDAGOGIE EXPERIENŢIALĂ – ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE
 

29.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori (indiferent de specialitate)

 • Limba de predare: limba maghiară

 • Justificare:

Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în ultimii ani o idee unanim acceptată în procesul de predare-învăţare. Participanţii învaţă mai bine atunci când fac ceva, decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de învăţare experienţială.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • formarea prin diverse metode a grupurilor de elevi, care să participe în mod cooperativ la lecţie;

   • aplicarea metodelor interactive de energetizare a clasei;

   • dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a depăşirii propriilor limite;

   • capacitatea de acceptare şi de rezolvare a sarcinile provocatoare.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Energetizare

4 ore

Comunicare, cooperare

4 ore

Experimentare, experiență

4 ore

Învățarea în patru etape

4 ore

Activități în grupuri

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: semestrul al lI-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

29.2. Resurse umane:

 • Formator: Vad Zoltán, profesor formator – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

29.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă

 • Taxă de participare: 80 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita