31. ROLUL BASMULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
COPILULUI PREŞCOLAR
 

31.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare

 • Limba de predare: Limba maghiară

 • Justificare:

Prin citire sau povestire, prin proiecţie sonorizată a unor basme şi povestiri copilului i se prezintă o lume în care are loc confruntarea între bine şi rău şi, prin victoria binelui, copilul va căpăta nu numai o educaţie morală, dar va înţelege că în viaţă există situaţii dificile, în care trebuie să lupte şi este invăţat să devină invingător. Basmul dezvoltlă imaginaţia copilului, o stimulează, îl face să descopere, îl iniţiază. Copiii descoperă în basme şi povestiri elemente specifice ale caracterului uman. Terapia prin basm presupune ascultarea zilnică a poveştilor şi a basmelor de către copii, este un joc permanent a cadrului didactic împreună cu copiii. Alături de basm, dansul, mişcarea, cântecul, lucrul de mână, creaţia, toate formele de dialog şi monolog, au un rol foarte important, implicarea tuturor simţurilor ajută copilul să cunoască mai bine lumea ce-l înconjoară.

Programul este o introducere în terapia prin basm, oferă sugestii, exemple de jocuri şi exerciţii ce pot fi folosite în activităţile de zi cu zi în grădiniţă şi în ciclul primar.

 • Durata: 24 ore

 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D. dacă majoritatea solicitanţilor vor fi dintr-o zonă geografică anume.

 • Curriculum-ul programului

 • Competenţe vizate:

  • utilizarea metodelor şi tehnicilor terapeutice, adaptate în context instructiv-educativ;

  • cunoaşterea metodelor de lucru specifice basmului, muzicii, mişcării, teatrului scenic, jocului;

  • cunoaşterea modalităţii de intervenţie specializată în situaţii de criză: doliu, divorţ;

  • folosirea procedeelor de dezvoltare personală şi profesională în vederea îmbunătăţirii relaţiei cu copiii şi părinţii acestora.

 • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Introducere în terapia prin basm- Rolul stimulării dezvoltării copilului preşcolar şi şcolar mic prin basme

3 ore

Planificarea activităţilor specifice şi monitorizarea evoluţiei copiilor

3 ore

Stimularea/ dezvoltarea prin muzică - Terapia prin muzică

5 ore

Stimularea/ dezvoltarea prin mişcare -Terapia prin mişcare

5 ore

Stimularea/ dezvoltarea prin teatru şi joc

2 ore

Terapia prin arte combinate a copiilor diagnosticaţi cu ADHD, a copiilor aflaţi într-un proces de doliu; a copiilor cu părinţi aflaţi într-un proces de divorţ

4 ore

Evaluare

2 ore

Total

24 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: studiu de caz, portofoliu personal

31.2. Resurse umane:

 • Formator: Majla Géza, profesor preşcolar, psiholog clinician sub supervizare

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

31.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/grupă, 2 grupe de cursanţi planificate

 • Taxă de participare: 50 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita