34. MODUL DE VIAŢĂ TRADIŢIONAL, ARTA POPULARĂ - TEHNICI ŞI MOTIVE POPULARE FOLOSITE ÎN PICTAREA MOBILEI
 

34.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatoare, învăţători, profesori

 • Limba de predare: limba maghiară

 • Justificare:

Cultura populară are rol prioritar în formarea competenţelor de bază la elevi. Interesul crescut al comunităţii şi implicit al părinţilor şi al elevilor de a cunoaşte meşteşuguri populare, de a realiza obiecte de artizanat, trasează sarcini importante personalului didactic. Receptivitatea la frumos, cunoaşterea şi folosirea motivelor populare şi a formelor curate, contibuie nu numai la formarea competenţelor de bază ci şi la dezvoltarea personalităţii elevilor - ceea ce trebuie să fie un deziderat al oricărui pedagog modern.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filialele ale C.C.D.

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Formarea personalităţii pedagogului modern prin integrarea cunoştinţelor meşteşugăreşti în activităţile zilnice;

   • Formarea bunului gust şi al simţului pentru frumos;

   • Familiarizarea cu noi forme, materiale şi mijloace de realizare a obiectelor de artizanat;

   • Crearea de situaţii prin care elevul conştientizează valoarea muncii şi trăieşte emoţii estetice;

   • Planificarea, organizarea şi coordonarea procesului de învăţare la activităţile specifice.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Apariţia artei decorative

1 oră

Formele artei populare decorative: broderii, sculpturi, pictura pe mobilă

3 ore

Originile si evoluţia mobilierului pictat, Forme specifice ale mobilierelor

2 ore

Caracteristici şi centre de pictare a mobilei

1 oră

Cele mai importante motive populare folosite în pictarea mobilei şi rolul acestor

3 ore

Tehnici de bază in pictarea mobilei

1 oră

Modul de pregătire/preparare a vopselei

1 oră

Iniţiere în pictarea mobilei –cunoştinţe practice

8 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii, evaluare permanentă prin observarea activităţii

34.2. Resurse umane:

 • Formator: Szász Margit, învăţător

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist, C. C. D. Harghita

34.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Costul programului: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita