36. INTERNETUL, SOFTWARE, SITE-URILE DE COMUNICAȚII ȘI APLICAȚII ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBILOR MODERNE
 

36.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limbi moderne

 • Limba de predare: Limba română, Limba maghiară

 • Justificare:

În vederea motivării elevilor pentru învățarea limbilor moderne, internetul, software- și site-urile de comunicații pot fi o alternativă eficientă, astfel ca procesul de predare-învățare să satisfacă nevoile lor. Diferitele programe și aplicații pot să trezească curiozitatea lor, astfel predarea materiei va fi mai interesantă și mai atractivă.

 • Durata: 10 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, Liceul Teoretic “Tamási Áron” Odorheiu Secuiesc, Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni, Liceul Teoretic “Kemény János” Toplița

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Dezvoltarea unor oportunităţi de învăţare pe baza strategiilor instrucţionale care integrează tehnologiile TIC, în scopul sprijinirii elevilor şi dezvoltarea unor abilităţi metacognitive

   • Aplicarea strategiilor centrate pe elev într-un mediu centrat pe integrarea tehnologiilor

   • Utilizarea tehnologiei în scopul dezvoltării capacităţilor de gândire şi a creativităţii

   • Utilizarea tehnologiei pentru a comunica şi colabora cu toţi colegii, părinţii şi comunitatea, în scopul stimulării învăţării elevilor

   • Utilizarea tehnologiilor pentru colectarea şi analiza datelor, precum şi comunicarea rezultatelor

   • Aplicarea metodelor multiple de evaluare pentru a determina utilizarea corespunzătoare a tehnologiei în vederea învăţării şi comunicrii

   • Identificarea şi localizarea resurselor TIC în scopul evaluării din punct de vedere al acurateţei acestora

   • Promovarea siguranţei în utilizarea tehnologiilor

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Internetul, software- și site-urile de comunicații în activitatea de predare- învăţare a limbilor moderne

4 ore

Internetul, software- și site-urile de comunicații în evaluarea activităţilor în învăţarea limbilor moderne

2 ore

Total

6 ore

 • Calendarul programului: noiembrie 2016, martie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

36.2. Resurse umane:

 • Formatori: Bartolf Hedwig, inspector şcolar I.Ş.J.Harghita, Szabó Béla-Attila, Liceul Tehnologic ”Petőfi Sándor” Dăneşti

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

36.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 4 grupe

 • Taxă de participare: 20 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita