35. IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 

35.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personal didactic auxiliar din unităţile de învăţământ

 • Limba de predare: Limba română

 • Justificare:

Este importantă abordarea responsabilă a modalităţilor practice privind implementarea sistemului de control intern/managerial în administraţia publică, conform reglementărilor legislative (OMFP nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern cu completările aduse prin ORDIN nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice).

 • Durata: 40 ore

 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Abilităţi pentru implementarea standardelor de control intern

   • Stabilirea factorilor de risc

   • Elaborarea documentelor SCIM

   • Evaluarea stadiului de implementare a SCIM

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Managementul şi controlul riscului

4 ore

Constituirea structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării si/sau dezvoltării SCIM

4 ore

Elaborarea Codului de Conduită Etică2 ore

Elaborarea şi actualizarea programului de dezvoltare a SCIM

2 ore

Elaborarea fişelor de post, matrice responsabilități, grafice privind circuitul documentelor

4 ore

Definirea obiectivelor entităţii, corespunzător pachetului de cerinţe SMART

2 ore

Elaborarea planurilor strategice şi anuale, registrului riscurilor, a procedurilor operaţionale

10 ore

Evaluarea stadiului de implementare a SCIM şi elaborarea situaţiilor privind stadiul implementării SCIM, a Chestionarului de autoevaluare, a situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării precum şi a Raportului anual privind SCM

10 ore

Total

40 ore

 • Calendarul programului: 17-18 februarie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofolii

35.2. Resurse umane:

 • Formatori: Blaga Adriana, Întorsura Cristinel, Suceava

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

35.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă

 • Taxă de participare: 250 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita