3. PROGRAM DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII PRIN EXAMENE NAŢIONALE

3.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice, evaluatori la examenele naţionale
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N., nr. 1852/DGMP/08.08.2017, programul se adresează cadrelor didactice care fac parte din comisiile de evaluare a învăţării la disciplinele din programele de examene naţionale din învăţământul preuniversitar.

 • Durata: 16 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
   • Folosirea unei game variate de metode de evalure;
   • Cuantificarea, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unei evaluări.
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Examene naţionale - metodologii

4 ore

Metode, instrumente de evaluare

4 ore

Tipuri de itemi

2 ore

Operaţiile evaluării- măsurarea, aprecierea, decizia

3 ore

Deontologia evaluării

3 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu alcătuit din proiectele realizate pe parcursul programului

3.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.S.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita
 • Responsabili program: inspectori şcolari I.Ş.J., profesori metodişti C.C.D. Harghita

      Taxa de participare: 65 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita