5. PREDAREA LIMBII ROMÂNE ÎN GRĂDINIŢELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

5.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: educatoare de la secţia maghiară
 • Limba de predare: maghiară
 • Justificare:

Cunoaşterea limbii române de către elevii din cadrul minorităţii maghiare, ca limbă națională, constituie o competență esențială în cadrul societății. Elevii de la grădiniţă, dată fiind vârsta lor de numai 3-6 ani, învaţă prin joc, astfel că predarea oricărei discipline de învățământ, nu numai a lim­bii române, trebuie să se producă prin intermediul unor activități ludice, care să le tre­zească interesul și să le capteze atenția. Ţinând cont de cele de mai sus, acest program are menirea să familiarizeze educatoarele cu o gamă variată de metode şi procedee pe care le vor putea folosi la predarea limbii române în grădiniţă.

 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” din Miercurea Ciuc şi filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   ​Parcurgând acest program participanţii vor fi capabili să:
   • aleagă metode potrivite, materialele didactice eficiente pentru activităţile de învăţare a limbii române;
   • să lucreze mai eficient cu grupa;
   • să perfecţioneze abilităţile de proiectare şi de aplicare a metodelor interactive în procesul de predare-învăţare în grădiniţă;
   • să identifice şi să aplice strategii didactice eficiente.
 • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Aspectele psihologice ale învăţării unei limbi străine

1 oră

Dificultăţi, probleme des întâlnite pe parcursul învăţării

1 oră

Metode activ-participative

4 ore

Activităţi, jocuri, exerciţii practice pentru însuşirea limbii române

5 ore

Planificare – proiectare

4 ore

Evaluare

1 oră

Total

16 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu alcătuit din proiectele realizate pe parcursul programului

5.2. Resurse umane

 • Formator: Csetri Enikő, educatoare Şcoala Gimnazială “Petőfi Sándor” Cristuru Secuiesc
 • Responsabili program: Kovács Dorina, profesor metodist C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 85 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita