7. ABORDĂRI APLICATIVE ALE NOII PROGRAME DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

7.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesorii de limba și literatura română
 • Justificare: Programul se adresează cadrelor didactice care urmăresc aplicarea corectă a noii programe școlare și abordarea creativă a demersului didactic.
 • Durata: 10 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Proiectarea conținuturilor instructiv-educative
   • Utilizarea strategiilor adecvate și creative pentru predarea conținuturilor
   • Centrarea finalităților disciplinei pe comunicare
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Concepte-cheie. Modelul comunicativ-funcțional

5 ore

Abordare aplicativă a noii programe școlare

5 ore

 Total

10 ore

 • Calendarul programului: martie 2018
  • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliile cursanților

7.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Nuț Steluța, profesor pentru învățământul primar – Liceul Marin Preda, Odorheiu Secuiesc, Stîngă Manuela Nicoleta, inspector școlar, I.S.J. Harghita
 • Responsabil program: Kovács Dorina profesor metodist, C. C. D. Harghita

Taxa de participare: 40 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita